Pozytywny Żłobek nr 6

Zajęcia

Zajęcia w żłobku są kluczowe dla wszechstronnego rozwoju dzieci, dostarczając stymulacji sensorycznej, rozwijając umiejętności społeczne i kształtując podstawowe umiejętności, takie jak mowa czy logiczne myślenie. Zapewniają interakcję z rówieśnikami, a także wspierają rozwój emocjonalny.

W naszym żłobku oferujemy:

Zajęcia ruchowe dostosowane do odpowiedniego poziomu rozwoju dzieci, obejmują liczne spacery i wyjścia. Ponadto, w ciągu dnia organizowane są różnorodne aktywności i zabawy związane z ruchem, zachęcające do uczestnictwa w sporcie.

Zajęcia sensoryczne czyli zajęcia, w których wykorzystujemy różnorodne kolory, faktury, konsystencje, a nawet smaki. Tego rodzaju zajęcia oddziałują jednocześnie na wszystkie zmysły, wspierając rozwój dzieci na wielu płaszczyznach. Wszystkie używane materiały są bezpieczne, a często nawet jadalne.

Język angielski, którego uczymy przez zabawę, głównie za pomocą piosenek i wierszyków, które  umożliwiają stopniowe wprowadzanie nowych słów. Ten sposób jest efektywny, ponieważ dzieci przyzwyczajają się do języka, co ułatwia im przyswajanie i naukę. Tematyka obejmuje podstawowe elementy, takie jak emocje, zwierzęta, codzienne czynności itp.

Rytmika czyli zajęcia muzyczno – ruchowe kształtujące w dzieciach wyczucie rytmu i słuch muzyczny.