Pozytywny Żłobek nr 6

Opłaty

Wpisowe – jednorazowe, bezzwrotne– 300,00 zł

Czesne (stałe, naliczane z góry za dany miesiąc) – 1400,00 zł/m-c

istnieje możliwość obniżenia opłaty o dotację żłobkową oraz Gdański Bon Żłobkowy https://www.gcs.gda.pl/gdanski-bon-zlobkowy/ (dla osób spełniających kryteria)

Posiłki (wg obecności, naliczane z dołu za dany miesiąc) – 16,00 zł/dzień

Placówka czynna jest w godz. 7:00-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostaje bez zmian.

Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, obowiązuje bon rektorski w kwocie 200 zł.